ايميل
ايميل
تلفن تماس
تلفن تماس
05832315981
آلبوم جديد حاج سعيد حداديان

آلبوم جديد حاج سعيد حداديان

به نام زهرا ي پهلو شکسته

سعيد حداديان(متولد ????) مداح و نوحه‌خوان ايراني است. او در مهديه بزرگ امام حسن تهران هيئت برگزار مي‌کند.[?]حداديان از جمله مداحاني است که در حضور رهبر ايران مداحي مي‌کنند. حداديان از سال ???? در استخدامدانشگاه تهراناست. او تا سال ?? مسئول قرآن و از آن تاريخ مسئول دفتر ادبيات نمايندگي ولي فقيه اين دانشگاه بوده است.[?] حداديان از شاگردانمنصور ارضياست. حداديان و ??? مداح ديگر در ابتدا از کانديداتوريمحمود احمدي‌نژاددر انتخابات سال ???? حمايت کرد و تا پايان دولت اول او حامي او باقي ماند. در سال ????، احمدي‌نژاد رئيس جمهور وقت و رئيس دفترشاسفنديار رحيم مشاييکه حداديان در يک سخنراني عليهشان صحبت کرده بود، از او به اتهام «توهين و افترا و تحريک به قتل رئيس دفتر رئيس جمهور» شکايت کردند.[?][?]حداديان که مشايي را «يهودي صفت» خوانده بود و او را به «عورت رئيس جمهور» تشبيه کرده بود، به اتهام توهين به او ?? هزار تومان جريمه شد.[?]در سال ???? که تيراندازيمحمود کريمياز مداحان خبرساز شد، حداديان اسلحه او را به عصاي موسي تشبيه کرد.[?]در سال ????، چهار برگه چک ?? ميليون توماني بانک شهر در وجه چهار مداح از جمله حداديان منتشر شد. حداديان دريافت اين چک را تکذيب کرد و گفت حقوق او در ماه کمتر از ? ميليون تومان است. او گفت بيست سال است بابت مداحي پولي نمي‌گيرد.[?]حداديان در سوريه نيز براي جنگ حضور پيدا کرده است.[?][?]«ياد امام و شهدا» از نوحه‌هاي معروف حداديان است.[?]

نام قطعه زمان پخش دانلود

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر